شرکت توسعه آتیه راهبر ایرانیان (سهامی خاص) پس از اخذ استعلام لازم از مراجع ذیصلاح با شماره ثبت 433815 درتاریخ 91/10/26 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و درحال فعالیت در این راستا می باشد . موضوع فعاليت شركت توسعه آتیه راهبر ایرانیان طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از ارائه خدمات مشاوره اي مجاز به موسسات و اشخاص حقيقی و حقوقي ،‌ارائه خدمات مشاوره اي در كليه زمينه هاي اقتصادي و اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی و طراحی و پیاده سازی سیستم های اعتبار سنجی می باشد.

ماموریت ما اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات و احیای منابع مالی از طریق وصول مطالبات معوق است. مشتریان اصلی ما بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و سايراشخاص حقوقي و حقیقی هستند. شرکت ما با بهره گیری از سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و ساختار تشکیلاتی منسجم ، روش های علمی و سامانه های مکانیزه جامع ، باعث آرامش خاطر صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان شده و با کاهش ریسک سرمایه گذاری ، موجب تداوم حرکت چرخ نقدینگی و شکوفایی اقتصادي کشور می شود. قصد نهایی ما ، خلق ارزش های پایدار و متوازن با بهترین کیفیت ، کمترین هزینه ، حداقل زمان و حتی المقدور بدون توسل به اقدامات حقوقی برای همه ذینفعان است.با توسعه آتیه خدمات حقوقی نوین را تجربه کنید